UHR:s referensgrupp för utveckling av ett nationellt behörighetsprov (NBP)

Mandat Ledamot
Organ Referensgrupp för utveckling av ett nationellt behörighetsprov (NBP)
Organisation Universitets- och högskolerådet
Aktivt Nej
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Oskar M Wiik

Beskrivning

Inom ramen för det svenska antagningssystemet för högre utbildning måste
studenter vara behöriga för att kunna antas till en viss utbildning. Om det finns
fler behöriga sökande än platser sker ett urval. För att öka sina chanser inom
detta urval finns i dagsläget Högskoleprovet men i dagsläget inget motsvarande
prov för att få behörighet. Regeringen har gett Universitets och högskolerådet i
uppdrag att utveckla ett sådant nationellt behörighetsgivande prov (NBP).

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Gustav Ekström 2020-08-15 2021-12-01