Simon Edström

SFS Ordförande

Personuppgifter

Förnamn

Simon

Efternamn

Edström

Telefon

070 545 75 57

Beskrivning

Ansvarig för politiska frågor som främst rör akademins förutsättningar samt SFS interna organisation. Kontakta mig gärna inom följande områden:
∙ Kultur och system
∙ Dimensionering
∙ Utbildningslandskapet och profilering
∙ Finansiering
∙ Ledning, styrning och autonomi
∙ Forskningspolitik
∙ Forskarstuderande
∙ Kvalitet i högre utbildning
∙ Samverkan
∙ Statsbudgeten
∙ Högskolepedagogik
∙ Utbildningens användbarhet
∙ Lärarutbildningen
∙ Övergripande coronarelaterat