Personuppgifter

Förnamn

Jonathan

Efternamn

Strömberg

Telefon

Beskrivning

Jag är ordförande för SMISK(Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds StudentseKtion), som är den sektion av Karlstad Studentkår som verkar på Musikhögskolan Ingesund. I SFS så är jag med i valberedningen.