Personuppgifter

Förnamn

Elisabet

Efternamn

Lövkvist

Telefon

Beskrivning

Ansvar i styrelsen 20/21:
- Kårkontaktsansvarig
- Presidieråd
- Sammankallande för arbetsgruppen för Organisatorisk utveckling och arbete
- Sammankallande för arbetsgruppen som tar fram förslag på politisk fokusfråga inför SFSFUM 2021

Del av arbetsgrupper:
- Arbetsggruppen som tog fram förslag till SFS Verksamhet 20/21 inför Extra-SFSFUM
- Arbetsgruppen för Policy för aktörer som inte delar SFS värdegrund
- Arbetsgruppen för Politisk utveckling och arbete