Rapportsläpp: Hur mår doktoranden? en rapport av SFS och Fackförbundet ST

Idag presenterar Fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer undersökningen ”Hur mår doktoranden? - om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö”. (Scroll down for a summary in english)

Brister i arbetsmiljön

Nästan 1000 forskarstuderande har besvarat frågor om allt från arbete och handledning till sömnproblem och huruvida man törs föra fram kritik på sin arbetsplats. Det blir i rapporten tydligt att det finns stora brister i doktorandernas arbetsmiljö. 

Doktoranderna idag arbetar under tuffa arbetsförhållanden. Många jobbar när de är sjuka, har sömnproblem och tycker inte att de har tid att ta ut sin semester. Mer än 45 procent svarade att de dagligen eller flera gånger per vecka hade svårt att tänka på något annat än sitt avhandlingsarbete. Det gällde särskilt kvinnorna, de yngre och de svenska doktoranderna.

”Det som framkommer i rapporten är anmärkningsvärt och kräver åtgärder. Tyvärr har det blivit alldeles för vanligt att denna typ av statistik avfärdas för att vi blivit vana vid en ohållbar situation. Det duger inte och kommer i längden skapa stora problem för såväl de individuella doktoranderna som den disputerade kompetensförsörjningen till högskolan och andra samhällssektorer. Särskilt under pandemin har vi på SFS sett att doktoranderna haft en särskilt utmanande situation och rapporten stärker bilden av att doktorander är en utsatt grupp som behöver mer stöd än vad som finns idag.”

Säger Simon Edström, ordförande Sveriges förenade studentkårer

Läs kort intervju med rapportförfattaren på st.org här


Summary in english

In a new survey ”Hur mår doktoranden”, conducted by SFS and Fackförbundet ST, a 1000 doctoral students across Sweden answered questions about their working and studying conditions, and the result is worrisome. The report will be presented on a webinar  Thursday 25/3. The report is in in Swedish, but there is a english summary of the report.