Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om utländska medborgares rätt till studiestöd

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om utländska medborgares rätt till studiestöd.