Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd.