Förslag till undantag från uthyrningsreglerna i förordningarna om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av promemorian ​​Förslag till undantag från uthyrningsreglerna i förordningarna om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (Fi2022/01620).