Inspel: Uppdrag om att utreda förutsättningarna för omvandling av lokaler till bostäder (Fi2020/04391)