Kompletterande synpunkter till Utredningen om stärkt framtida smittskydd (S 2023:08)

SFS anser att det bör införas bestämmelser om rätt till ersättning till verksamheter som träffas av begränsningar, och att studentkårer ska omfattas av sådana bestämmelser.