Remissvar: Tillitsdelegationens betänkande En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

Tillitsdelegationens betänkande En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)