Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskaps redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

SFS har inga invändningar mot förslagen om organisationsförändring.

SFS föreslår dock att det förtydligas med ett tillägg i Arbetsmiljöverkets instruktion:
§ 2 […]
5. ta fram och tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information inom sitt ansvarsområde, där små och medelstora företags behov samt behoven inom universitet och högskolor särskilt ska beaktas.

Läs remissvaret i sin helhet i dokumentet nedan.