SFS remissvar Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna sina synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål.