SFS remissvar Rätt och rimligt för statlig anställda (SOU 2022:8)

SFS övergripande bedömning är att utredningens förslag i vissa delar har konsekvenser för doktorander. Förslagen har även vissa indirekta konsekvenser som påverkar samtliga studenter.
Remissvaret har utarbetats i samråd med SFS doktorandkommitté.