EU

EU

Bidrag från Sveriges förenade studentkårer på Sveriges nationella reformprogram 2024

Sveriges förenade studentkårer (SFS) inkommer här sitt bidrag till Sveriges nationella reformprogram för den europeiska terminen 2024. Ett av de nationella målen är att minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år. SFS lyfter fram studentkårernas roll för att utveckla utbildningskvalitet och utbildningsutbudet för att bättre svara mot efterfrågan på högre utbildning.