SFS beklagar universitetskanslerns avgång

– Från min och studenternas sida känner vi att Flodström har varit ett bra stöd och att han har fört fram tänkvärda åsikter under det gångna året. Vi har inte alltid varit överrens men tillsammans har vi drivit kamper om en bättre utbildningskvalitet i stort, antagningsregler samt breddad rekrytering och mångfald, säger Klas-Herman Lundgren ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Relationen mellan högskoleverket och utbildningsdepartementet har varit turbulent. Framförallt i diskussionerna om kvaliteten i högskolan. Skillnaden i synen på hur man bäst mäter kvalitet i högre utbildning i kombination med en nära styrning av utvecklingsarbetet, som inte är förenlig med relationen politisk styrning och expertmyndighen sägs vara det största skälet att Flodström idag lämnar. Anders Flodström har arbetat i en sektor som genomgår stora omställningar. Riksdagen har nyligen fattat beslut om förändringar i högskolornas autonomi, studenternas inflytande genom kårobligatoriets avskaffande och hur kvaliteten i utbildningarna ska granskas. 

– Stora förändringar som dessa kräver en stark myndighetschef, därför är det än mer olyckligt att Flodström tvingas lämna just nu när alla förändringar ska genomföras. Politikerna måste ta sitt ansvar för svensk utbildning. Vi vill se vallöften som kan stärka kvaliteten i den svenska högskolan eftersom vi befinner oss i ett kritiskt läge, säger Klas-Herman Lundgren ordförande för Sveriges förenade studentkårer. 

Pressbilder: http://www.sfs.se/node/154

 

För mer information, kontakta: Klas-Herman Lundgren, ordförande SFS, 070-54 57 045 Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066