Studenter går 625 kronor back varje månad

– Studenter går back 625 kronor i månaden under 2010. Alla studenter har inte möjlighet att arbeta extra vid sidan om heltidsstudier. Det låga studiemedlet leder därmed till att många studenter inte kan koncentrera sig på sina studier, vilket i sin tur leder till försämrade kunskaper och att många studenter fastnar i systemet och inte tar sig genom sina utbildningar i tid, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Studiemedlets låga nivå har stora konsekvenser för den enskilda individen, som investerar tid och mycket pengar för att höja sin egen kompetens genom den högre utbildningen. Att arbeta extra vid sidan av en heltidsutbildning ska vara en möjlighet, inte ett ekonomiskt krav, många utbildningar och livssituationer är nämligen inte förenliga med extraarbete i någon större utsträckning. Nu riskerar olika socioekonomiska grupper att ha olika möjlighet till högre studier. Dessutom leder det även till negativa konsekvenser för vårt samhälle som kunskapsnation i en ökande internationell konkurrans.

– Rekommendationerna från den statliga Studiesociala kommittén var att studiemedlet borde ligga på en högre nivå än dagens nivå och det visar även vår budget med all tydlighet. Med en så tydlig problembild och en så utpräglad politisk konsensus om behovet av att agera kan en kommande regering inte låta bli att ge tydliga löften om en studiemedelshöjning.

För mer information kontakta: Klas-Herman Lundgren, ordförande, på 070-54 57 045 Henrik S-Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066

Se vår budget här >>

Pressbilder finner du här: http://www.sfs.se/node/154