Studiemedelförslaget saknar flexibilitet

– Jag tycker att det är väldigt positivt att regeringen föreslår att skapa mer flexibilitet i studiemedelsystemet. De förändringar som föreslås kommer få effekten att de studenter som fått återkrav ifrån CSN förra hösten kan sova lugnt. Sova lugnt kan dock inte studenter som läser på utbildningar som inte passar in i kryphålet som regeringen föreslår, säger Elisabeth Gehrke, vice ordförande på Sveriges förenade studentkårer, SFS

I regeringens förslag betonas att förändringarna endast kommer gälla i undantagsfall för högskolestudier på utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett upplägg som innebär att ett normalstudieår motsvarar mindre än 40 veckor men minst 36 veckor. Redan nu finns utbildningar vars studenter kan drabbas av återkrav eftersom de inte berörs av propositionen.

– Regeringen har inte hörsammat de invändningar som kommit ifrån remissinstanserna, det är svårt att inte tolka proposition som ett symptom för att regeringen saknar tillit i våra lärosäten. Vi anser att det är orimligt att försöka styra det pedagogiska uppläget genom studiemedelssytemet, det drabbar bara studenterna, säger Elisabeth Gehrke, vice ordförande på Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Kontakt: Elisabeth Gehrke, vice ordförande, 070-54 57 557