”Utbildningsbidraget ska slopas helt” SFS Doktorandkommitté inte nöjda med regeringens förslag

Förlagen som regeringen har presenterat innebär bland annat att en doktorand måste erbjudas en anställning inom ett år efter påbörjade forskningsstudier. Under det första året är det däremot fortfarande möjligt att ge doktoranden utbildningbidrag. SFSDk anser att utbildningsbidrag som finasiering av en forskarutbildning är oacceptabelt då en doktorand med utbildningbidrag  inte ges rätt till socialförsäkringar och arbetstagarrättigheter. SFSDk har länge drivit frågan om att helt avskaffa utbildningsbidraget som finaiseringsform för forskarstudier.

Flera univeristet har redan gått över till att anställa sina doktorander från först dagen vilket är det enda rimliga. Regerigen går med andra ord inte hela vägen utan lämnar fortfarande doktoranderna utan fullvärdigt skydd, anser SFSDk.