Välkommen till jobbet, Lars Haikola

– Det är viktigt att vi får en universitetskansler som värnar om kvalitet och pedagogik. Lars Haikola delar vår syn på behovet av en kvalitetssatsning för grundutbildning och lyfter själv vikten av studenters kontakt med lärare och personal vid lärosätena. Från SFS sida vill vi se en kvalitetsreform som innebär en satsning på 5 miljarder den kommande mandatperioden, säger Beatrice Högå, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

När SFS idag ringde för att gratulera den nye kanslern lyfter han själv att studenterna inte ska ses som kunder utan att det är de som definierar universitet och högskolor. I detta så är studentinflytandet viktigt och detta måste värnas så att studenter och kårer kan fortsätta arbeta med utbildningsbevakning.

– Detta är en bild jag och många andra studenter delar och det glädjer mig att chefen för den myndighet som ansvarar för högskolans kvalitetsgranskning utgår från oss studenter. Ett starkt studentinflytande är en förutsättning för högskolans kvalitet, menar Beatrice Högå, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

För mer information, kontakta:

Beatrice Högå, ordförande SFS, 070-54 57 045 Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066