Forskningspolitik

Forskningspolitiken har länge varit en viktig fråga för studenterna. Högre utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Både forskning och utbildning ingår i högskolornas kärnuppdrag och det är ofta samma personer som är både lärare och forskare. Därför är det viktigt att förutsättningarna för forskning och utbildning sker i samklang.

Forskningspolitiken kan beskrivas i fyraåriga cykler som utgår från regeringens forskningsproposition. Var fjärde år lägger regeringen fram en samlad proposition över hur politikområdet ska utvecklas de kommande åren. Den brukar komma i mitten av varje mandatperiod. Nästa forskningsproposition kommer HT2020.

Inför forskningspropositionen brukar SFS göra ett inspel till regeringen där vi framställer vår syn på forskningspolitiken. Det senaste inspelet fokuserar framförallt på att kopplingen mellan forskning och utbildning behöver stärkas, och på att lärosätena behöver ta ett större ansvar för utbilda fler doktorander-

Mycket av SFS arbete med forskningsfrågor sker genom SFS doktorandkår.