English information

Användarinloggning

Blogginlägg taggade med ESU

05 februari 2013
Mellan den 30-31 januari deltog jag på en konferens i Dublin. Konferensen genomfördes som ett led i Irlands ordförandeskap för Europeiska ministerrådet, och temat var Rankings and the Visibility of Quality Outcomes in the European Higher Education Area. Jag var, tillsammans med nio andra studentrepresentanter från olika länder i Europa, en del... Läs mer »
11 maj 2012
De senaste åren så har EU fått en allt mer betydande roll för det politiska läget såväl i Europa som i Sverige, vilket också medfört ett ökat behov av att engagera sig i dessa frågor på europeisk och överstatlig nivå. En stor bidragande orsak till det ökade engagemanget inom utbildningspolitiken är Bolognaprocessen, eller Bolognadeklarationen,... Läs mer »

Läs blogginlägg av

Utredare
Ordförande
Vice ordförande
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ordförande

Mest lästa

Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)
Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)