English information

Användarinloggning

SFS inspel till regeringens forskningsproposition 2016

En forskningsproposition är ett plan för hur forskningen, och i viss mån även högskolan, ska styras under de kommande åren. Just nu pågår förberedelserna inför en nya proposition som ska läggas nästa år. Här är SFS synpunkter på regeringens forskningsproposition.

SFS inspel till regeringens forskningsproposition...
Publicerad den tisdag, november 3, 2015