Debatt: Resurser till högre utbildning urholkas av krisen

För att universitet och högskolor ska kunna utbilda fler, och därtill ha möjlighet att ge en högkvalitativ utbildning, måste urholkningen stoppas. Årliga nedskärningar i anslagen till högre utbildning har fått fortgå i decennier. Detta har påverkat kvaliteten negativt och fått konsekvenser för både studenter och lärare, och i förlängningen hela samhället. Svenska studenter har lägst lärarledd tid i Europa, i snitt 11 timmar i veckan, enligt Eurostudent. För vissa utbildningsområden är det ännu lägre än så. Självstudier kan inte ersätta studenternas tid med sina lärare. 

SFS ordförande Linn Svärd och vice ordförande Jacob Färnert i UNT 23 februari 2023.