Debatt: Studenters psykiska hälsa tas inte på allvar

Studenthälsans utbud varierar över landet. Som minst finns det två heltidsanställda per 10 000 studenter, som mest finns det tio. Det finns inga nationella riktlinjer för hur studenthälsan ska se ut, vilket SFS ordförande Linn Svärd skriver om på Altinget idag.

Det behövs en tydligare nationell samordning. Regeringen har gett i uppdrag att ta fram en gemensam webbportal för studenthälsovården, vilket kommer bidra till ett ökat samarbete. Men för att komma åt ojämlikheten krävs riktlinjer för hur studenthälsan faktiskt ska se ut.

Läs hela artikeln här!