SFS tal på invigningen av forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning

Måndagen den 21 november invigdes forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning vid Uppsala Universitet. Under invigningen höll SFS ett tal om studenternas roll i arbetet för demokrati. Läs talet nedan.

Demokrati. För studenter är det en naturlig del av vårt DNA. Studenter tar del och bidrar till demokratin på flera sätt. 

För det första så sker det genom utbildningen. Genom att ta del av de kunskaper och reflektioner som forskningen har genererat så stärks vi inte enbart på ett individuellt plan, utan också genom att vi kollektivt stärker våra färdigheter att hantera och förvalta samhället. I undervisningen möter vi varandra för att i dialog ha en kritisk inställning till svåra frågeställningar. 

För det andra sker det genom studenternas deltagande i vetenskapssamhället. För oss är studentinflytandet i Sverige en viktig demokratisk funktion. Den har dels en funktion av att vi är med och bidrar och utvecklar akademin, men även att den förbereder oss inför att hantera demokratiska processer i kommande yrkesliv. Studentinflytandet har varierat i form över tid. 

Om vi begränsar oss till Sverige kan vi se att över ett hundraårsspann att studentinflytandet gått från att vara en funktion för välfärd och social omsorg för studenter, där studentkårer tillhandahöll hälsa, dagis, försäkringar och bostad, för att med välfärdssamhällets utbyggnad reformeras till en mer formell rörelse som fokuserar på studenternas utbildning och rättigheter. 

Våra metoder har blivit betydligt mer ordnade tack vare ett formellt inflytande i den akademiska miljön. Vi sitter med i de kollegiala miljöerna och tar ansvar för verksamheten tillsammans med lärare och TA-personal. 

Under dagen har flera av talarna pratat om hur demokratin inte är lika självklar om vi tittar oss runt omkring i världen. Det märker vi studenter också av. På många platser som genomgår kriser just nu, som Iran och Ukraina, har vi studentkollegor som strider för sina rättigheter. I deras kamp försöker vi att bidra med kraft i solidaritet. 

Ibland blir det väldigt påtagligt och rörande. I somras fick vi träffa en av våra motsvarigheter från Belarus, ett land som bara ligger 100 mil från svenska landgränsen i Ystad. I Belarus existerar inte studentinflytande i formell form. Den är kvävd. Företrädaren för vår motsvarighet i Belarus hade varit tvungen att fly landet eftersom studentkårsaktiva riskerar att bli gripna. Så studentinflytandet är kanske en självklarhet i Sverige, och i norden, men vi ser att den runtom i världen inte är det. Studenter har en viktig roll i kampen för ett demokratiskt samhälle.

Med det sagt vill uttrycka vår glädje av den här satsningen och att vi fick den stora äran att ingå i programmets Advisory board. Det glädjer oss att det forskas på detta ämne. Det behövs. Det finns mycket forskning om andra delar av vårt samhälle, skolan, organisationsteori, förvaltning, juridik, välfärden osv, men det är bra att vi får mer kunskap om vetenskapssamhället, högre utbildning och dess roll i samhället. 

Vi tror att det gör oss starkare, klokare och bättre rustade för att klara dagens och framtidens utmaningar.

För vår egen del uppskattar vi även att få ett bättre kunskapsläge om vår sektor. När vi i högskolesektorn tar oss an det stundtals komplexa och omfattande frågorna om högre utbildning och forsknings roll i samhället så förutsätter det en diskussion som bygger på vetenskaplig grund.