En högskola tillgänglig för alla? – se hela jubileumsseminariet här

Igår arrangerade Sveriges förenade studentkårer, SFS, ett webbsänt seminarium för att prata om högskolepedagogik och tillgänglighet till och inom högre utbildning. 

Inför höstterminen 2021 har 419 000 personer sökt till högre utbildning. Det är det högsta antalet sökande som noterats till en höstantagning. Aldrig har så många studerat vidare inom högre utbildning som idag och studentgruppen blir allt mer diversifierad. Studenter kommer till utbildningen med olika förutsättningar. Samtidigt befinner vi oss i en situation med onlineundervisning på grund av restriktioner och en snabb digital omställning. Det har aktualiserat frågan kring högskolepedagogik och hur vi egentligen ser till att alla på riktigt har tillgång till högre utbildning.

Seminariet i sin helhet:

Stort tack till alla närvarande på dagens seminarium. Seminariet är en del av SFS jubileumsseminarium och arrangerades tillsammans med Umeå studentkår. Modererade gjorde Simon Edström. 

Seminariet inleddes med ett inledningsanförande av Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning. Sedan hölls ett panelsamtal.

Panelen bestod av:

  • Kjell Nyman, Tidigare departementsråd vid Utbildningsdepartementet och Rapportförfattare till “Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering”
  • Lars Haikola, Universitetskansler (2010-2014) och särskild utredare för “Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70”
  • Klara Bolander Laksov, Föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet och professor inom högskolepedagogik.