SFS skriver under deklarationen för en stark demokrati

Att vara med och kunna påverka sin situation är grunden i en stark demokrati och något som kräver ständigt arbete. Genom SFS får hundratusentals studenter möjlighet att vara med och påverka sin studiesituation. 

Därför är SFS stolta över att vara en av de aktörer som skriver under Deklarationen för en stark demokrati! Vi jobbar ständigt med att möjliggöra ett ännu starkare studentinflytande men även med att tillgängliggöra och möjliggöra engagemang i SFS.

Under året så uppmärksammar vi på flera sätt studentinflytandet som demokratisk funktion, bland annat genom de evenemang vi genomför för att fira SFS 100-årsjubileum. 
Deklarationen för en stark demokrati tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år i år och projektet drivs av Vår demokrati