Almedalen: Är den akademiska friheten hotad?

Hur ligger det egentligen till med den akademiska friheten i Sverige? Hur gör vi för att se till att både forskningen och utbildningen är fri, och finns det ett behov att grundlagsskydda friheten?

Sverige har i flera avseenden gott rykte när det gäller försvaret av den akademiska friheten, alltså möjligheten för universitet och högskolor att självständigt styra forskning och högre utbildning. Samtidigt menar vissa att friheten begränsas när utbudet av högre utbildning styrs av politiker med arbetsmarknadsmässiga mål. Andra pekar på ett ängsligt kollegium som krymper möjligheterna att fritt formulera forskningsfrågor. Därtill finns en oroväckande utveckling i flera europeiska länder där friheten begränsas.

Plats: Visby, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B22”

Välkommen till ett panelsamtal från SFS och SUHF under Almedalsveckan. Mer info här.