SFS Introduktionsdag

SFS introduktionsdag arrangeras en gång per år tidigt under hösten. Syftet med introduktionsdagen är att alla SFS medlemmar ska få en gemensam bild av hur SFS fungerar, hur de bäst kan verka inom SFS och vilka SFS jobbar med och påverkar. Utöver det fyller introduktionsdagen en viktig funktion som en mötesplats för landets kåraktiva när verksamhetsåret börjar.

2022 års introduktionsdag äger rum digitalt den 18 augusti.

Mer information kommer.