Digitalt medlemsmöte

SFS bjuder in till digitalt medlemsmöte för att diskutera olika aktuella delar av verksamheten och få till en diskussion bland SFS medlemmar. Medlemsmötet är ett tillfälle för SFS medlemmar att ge input på SFS verksamhet samt utbyta erfarenheter.

Agendan för detta digitala medlemsmöte är följande.

Välkomna!

Ny politisk fokusfråga 

På SFS fullmäktige i maj ska det beslutas om en ny politisk fokusfråga för SFS som sätter ramarna för SFS huvudsakliga politiska arbete för det kommande tre åren. Det är dags för oss att börja bestämma inriktningen på kommande förslag och vilken/vilka sakfrågor som ska belysas. Under det digitala medlemsmötet kommer styrelsen att presentera vilka huvudsakliga spår och sakfrågor som medlemmarna hittills har uttryckt som viktiga och vad händer härnäst i styrelsens framtagande av förslaget.

Åsiktsutveckling inom artificiell intelligens 

SFS styrelse har i uppgift efter beslut på SFS fullmäktige i maj 2023 att bilda en faktabaserad åsikt om artificiell intelligens (AI). Styrelsen planerar att resultatet av det här ska bli ett förslag på tillägg i SFS åsiktsprogram. Det slutliga förslaget kommer att presenteras i en proposition under våren 2024. Under den här punkten presenterar styrelsen sitt nuvarande förslag på tillägg i åsiktsprogrammet gällande AI och öppnar upp för diskussion om förslaget samt en bredare dialog om AI och hur studentkårerna tycker att det påverkar utbildningen på lärosätena.

Förslaget går att läsa i handlingen som är bilagd längre ner på evenemangets sida.

Medlemskårer uppmanas att ta del av förslaget samt fundera över följande frågor.

  • Är AI en aktuell diskussion på ert lärosäte? Om så är fallet – på vilket sätt?
  • Vilka delar av högre utbildning tror du att AI kommer att påverka mest?
  • Vad anser du om förslaget från SFS styrelse?  

SFS budgetprocess

Föregående år har vi haft ett uppdrag att arbeta med en transparent budgetprocss. Det är något som vi fortsätter med det här verksamhetsåret! Under den här punkten kommer vi att gå igenom SFS budgetprocess för att skapa ökad förståelse för medlemmarna och underlätta inför SFS fullmäktige i maj där årsredovisning behandlas samt nästa års budget beslutas.

Ordet är fritt

För det här medlemsmötet har vi avsatt tid där ordet är fritt för studentkårerna. Det är ett tillfälle för att antingen ställa frågor till SFS eller lyfta något ämne som är aktuellt på din studentkår och som du vill diskutera med andra studentkårer. 

Det går att skicka in frågor i förväg till Johan Kovaniemi, SFS medlemssamordnare på johan@[email protected]

Du anmäler dig via länken: 

https://www.lyyti.in/Digitalt_medlemsmote_4278

Vid frågor, kontakta Johan Kovaniemi, SFS medlemssamordnare på johan@[email protected].