Nätverksträff #2 för studentrepresentanter inom Europauniveristeten (EUI)

EUI Nätverk träff #2 den 30 november 2023

Deltar från SFS: Johan Kovaniemi och Emma Svensson

Klockan 10:00 – Information
– Informationsrunda från alliansrepresentanter
– Informationsrunda från SFS.

Klockan 10:15 – Besök från European Students Union och presentation om
Europauniversitetsallianserna på europeisk nivå
Tamara från European Students Unions Executive Committee presenterar hur
Europauniversitetsallianserna funkar på en europeisk nivå och vad som bubblar för dem
just nu. Förbered gärna frågor till henne.

Kl 10:45 – Paus

Kl 11:00 – Frågor från European Students Unions (ESU) arbetsgrupp för
Europeauniversitetsallianserna
Emma sitter med i arbetsgruppen för Europeauniversitetsallianserna inom ESU och de
tar just nu fram material angående studentrepresentationen i allianserna för att kunna
använda det i påverkansarbete gentemot EU. Ta gärna fram information om följande
frågor och skicka antingen in det till Emma ( [email protected] ) eller lyft svaren
på sittande möte. Frågorna lyder:

● Do you have student representation
● Name of it Internal or External structure (student council)?
● Who is it composed of?
● How are the representatives are (s)elected?
● Composition of the council?
● What role does the council have?
● What power does the council have?
● Consulted for the documents before they are put to a vote?
● Inclusion of the SR in the main decision making body?

● Do you have what is often called student ambassadors, e.g. not student
representatives but students that are still there?
● What is the role of these student ambassadors?
● Are the student representatives financially enabled to carry out their duties?
● Is the student representation body financially enabled to carry out its duties?

Kl 11:50 – Avslutning
Information om träff #3 den 29 februari kl 10-12.00