Digitalt medlemsmöte

Varmt välkomna på digitalt medlemsmöte hos SFS!

Anmälan är öppen. Du anmäler dig här.

Dagordning

Välkomna! SFS medlemssamordnare Johan Kovaniemi hälsar välkomna.

1. SFS nya politiska fokusfråga för 2024/25-26/27 och propositioner inför SFSFUM

Just nu håller SFS styrelse på med att ta fram nytt förslag på en ny politisk fokusfråga. Den nuvarande politiska fokusfrågan tar slut till sommaren 2024 och det är därför dags att ta fram en ny. Styrelsen kommer i maj 2024 föreslå SFS fullmäktige att anta en ny politisk fokusfråga. På den här träffen presenterar styrelsen hur arbetet har gått och huvuddragen i det förslag som föreslås just nu. Det finns möjlighet att kommentera och göra inspel till förslaget.

Styrelsen kommer även att presentera hur många propositioner som planeras att skickas till SFSFUM och innehållet i dessa. Även här finns det möjlighet att kommentera och göra inspel!

2. SFS budget 2023/24

På föregående digitala medlemsmötet gick vi igenom hur SFS budgetprocess fungerar och hur vi strävar efter att den ska vara så transparent som möjligt. På det här mötet kommer styrelsen presentera hur resonemangen går till kommande budget. Vi efterfrågar även inspel från er medlemmar om ni har några kommentarer, förslag eller andra tankar om SFS budget.

3. Presentation av SFS urvecklingsarbete med studerandeinflytande på yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en riktig snackis i utbildningsbranschen och nyligen har en statlig utredning föreslagit att utbildningen borde expandera med 30 procent på tio år. Frågan om inflytande för studerande är däremot fortsatt i behov av utveckling. De är endast ett fåtal yrkeshögskolor som har föreningar som arbetar med studerandefrågor. SFS företräder inte heller studerande på yrkeshögskolan. I samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar SFS för att utveckla studerandeinflytandet på yrkeshögskolan. Elin Frösell, studerandeombud på SFS kansli, presenterar utvecklingsarbetet och bakgrunden till samarbetet mellan SFS och myndigheten.

4. Ordet fritt

Under denna punkt finns det möjlighet att ta upp frågor som är aktuella på er studentkår och som ni gärna hade velat bolla med andra studentkårer. Det kan vara allt mellan himmel och jord! Skicka gärna in frågor innan till [email protected] eller direkt på mötet. Om frågorna skickas in i förväg hinner vi förbereda det bättre.