Digitalt medlemsmöte som förberedelse inför SFSFUM

Vid två tillfällen ges medlemskårer möjlighet få hjälp att formulera motioner, skriva och skicka in yrkanden och få svar på frågor om mötet från styrelsen och föreslaget mötespresidium. För att möjliggöra att alla som vill ska kunna delta finns två separata tillfällen, tillfällenas upplägg och innehåll kommer vara likadant så det räcker att anmäla sig till ett. Vår förhoppning är att kårerna under dessa tillfällen ska kunna diskutera sina motioner med varandra och att mötespresidiet kan bidra med stöd i att formen på motioner och yrkanden är lätt att förstå och lätt att behandla för SFSFUM.

Utöver föreslaget mötespresidium deltar representanter från valberedningen och styrelsen.