Nätverksträff #1 för utbildningsansvariga

Välkomna till första träffen med nätverket för utbildningsansvariga (NFUA)!

Tema förutsättningar för kvalitetssäkring och utbildningsbevakning

När: Onsdag 20 september klockan 15:15 – 17:00

Plats: Digitalt via Zoom

Önskar du delta? Kontakta [email protected] för Zoom-länk. OBS nätverket är exklusivt för SFS medlemmar och förtroendevalda.

 

På denna första träff kommer vi introducera Sveriges förenade studentkårer (SFS), SFS Kvalitetskommitté (SQC) samt NFUA och gå igenom vad vi gör och hur nätverket fungerar. Vi kommer även hålla diskussioner med er deltagande för att ta reda på vad ni vill få ut av nätverket.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer även att presentera myndigheten och deras arbete samt vad som ligger på agendan i närtid för UKÄ. Här kan ni även passa på att ställa frågor om UKÄ.

Slutligen kommer vi öppna upp för diskussion bland er deltagande. Här kommer vi i SQC med förslag på diskussionspunkter, men eftersom nätverket är till för er är vi givetvis idel öra för förslag!

Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA) är ett nätverk inom SFS. Syftet med nätverket är kompetensutveckling, samverkan inom kvalitetsfrågor och att utgöra en arena för dialog mellan utbildningsansvariga på olika studentkårer. Nätverket samordnas av SFS kvalitetskommité (SQC). Kommitéen fungerar som ett nav för kvalitetsfrågor inom studentrörelsen och för löpande kontakt med relevanta aktörer kring det nationella kvalitetssystemet och dess utveckling.

Hör gärna av er till [email protected] om ni har några frågor eller funderingar. Du kan även läsa mer om nätverket här och om SQC här.

 

Varmt välkomna önskar SFS kvalitetskommitté Linus, Camilla, Tilda och Jacob!