Nätverksträff #4 för utbildningsansvariga

Tema: Går det för studenterna att klara utbildningen?

När: Måndag 8 april 2024 klockan 15:15 – 17:00

Plats: Digitalt via Zoom (skickas ut till medlemskårer via kallelse)

Det är dags för den fjärde träffen för Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA)! På denna träff kommer vi att fokusera på temat Går det för studenterna att klara utbildningen?

I högre utbildning diskuterar vi ofta kvaliteten på utbildningen. I dessa diskussioner kommer vi stundtals in på diskussioner om hur det går för studenterna att klara utbildningen. Det här har implikationer för både studenten och lärosätet. För studenten kan avbrutna studier eller svårigheter att ta sig igenom sina studier innebära stress och ångest, samtidigt som studenten drabbas av en alternativkostnad, det vill säga hade det varit bättre för individen att plugga eller göra något annat? För lärosätet innebär det i slutändan att finansieringen urholkas ytterligare eftersom det baserar sig på studenternas prestationer. Lärosätena förutsättningar för att stödja studenterna och utbildningen blir därför ännu sämre. Ett begrepp som också har etablerats på det här ämnet är breddat deltagande som avser att möta en varierad grupp av studenter i undervisningen, både utifrån deras individuella förutsättningar och förkunskaper och utifrån de antagningskrav som vi satt upp.

Vi får besök av universitetslektor Emma Laurin och doktorand Lisa Backman från Uppsala universitet som är författare till rapporten ”Genomströmningen är dålig, men de som strömmar igenom är bra” – Studenters och utbildningsansvarigas erfarenheter av ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet som kommer att berätta om rapporten med fokus på genomströmning.

På denna träff kommer vi att diskutera förutsättningarna för att klara av högre utbildning och vad vi studenter, studentkårer och lärosäten kan göra för att klara av utbildningen!

Bidra till SFS politik om högskolepedagogik!

På passet kommer avslutas med ett annat tema, nämligen input till SFS framtagande av förslag på hur högskolepedagogiken kan förbättras, det vill säga lärandet i högre utbildning. Har du en idé på vad lärarna, lärosätena eller politiken kan göra för bättre högskolepedagogik! Bra! Vi vill gärna höra dina idéer!

Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA) är ett nätverk inom SFS. Syftet med nätverket är kompetensutveckling, samverkan inom kvalitetsfrågor och att utgöra en arena för dialog mellan utbildningsansvariga på olika studentkårer. Nätverket samordnas av SFS kvalitetskommité (SQC). Kommitéen fungerar som ett nav för kvalitetsfrågor inom studentrörelsen och för löpande kontakt med relevanta aktörer kring det nationella kvalitetssystemet och dess utveckling.

Hör gärna av er till [email protected] om ni har några frågor eller funderingar. Om du är från medlemskår och inte har fått kallelse går det också bra att kontakta [email protected] så går kallelsen ut till dig inom kort.

Du kan även läsa mer om nätverket här och om SQC här.

Varmt välkomna önskar SQC!