Nätverksträff #9 Kårledarnas cirkel

Onboarding – Offboarding så skapar ni förutsättningar för en bra överlämning

Välkomna till den nionde träffen med kårledarnas cirkel. Den här gången tar vi oss an frågan om onboarding – offboarding att lämna över sitt uppdrag till nästa. Finns det något vi kan lära av HR? 

  • Hur avslutar du ditt uppdrag på ett snyggt sätt?
  • Hur säkerställer vi att nästa får den bästa möjliga starten?
  • Hur minskar vi den organisatoriska sårbarheten vid skiften?

Jenny Grenander kommer dela med sig av egna erfarenheter kring överlämning både som förtroendevald och som HR-chef. 

Samtalsledare och gäst Jenny Grenander, fd vice kårordförande med internpolitiskt ansvar, nu rekryteringschef

Jenny Grenander har en lång bakgrund från civilsamhället där hon bland annat varit vice ordförande för Karlstad studentkår, ordförande för tidskriften Bang och kassör i Hammarby boxning. Hon har tidigare varit HR-chef på Svenska Afghanistankommittén och bland annat utvecklat deras onboardingprocesser. Numera är hon rekryteringschef på Akademikerförbundet SSR.  

Ordet är fritt 

Här finns det utrymme att lyfta frågor som är aktuella just nu hos er studentkår som ni upplever ett behov av att diskutera med andra.

Ett nytt nätverk som lanseras som en del av SFS organisatoriska fokusfråga om engagemang. Nätverket vänder sig till dig som har en position i din studentkår och vill ha erfarenhetsutbyte om ledarskaps-, organisations-, engagemang- och styrelsefrågor.

Nätverksträffen är exklusiv för studentkårer som är medlemmar i SFS samt SFS förtroendevalda. Är du intresserad av att vara med i nätverket? Kontakta [email protected].