SFS introduktionsdag

SFS introduktionsdag arrangeras en gång per år tidigt under hösten. År 2021 äger den rum 17 augusti och kommer att hållas digitalt. Syftet med introduktionsdagen är att alla SFS medlemmar ska få en gemensam bild av hur SFS fungerar, hur de bäst kan verka inom SFS och vilka SFS jobbar med och påverkar.

Dagen är till för SFS medlemmar, t.ex du som är aktiv i en medlemskår eller har ett uppdrag som studentrepresentant. Vill du veta mer om SFS introduktionsdag 2021? Kontakta SFS medlemssamordnare Leo Jonason på leo.jonason(at)sfs.se.

Anmälningsformuläret hittar du här