Träff med nätverket för Europauniversitet (EUI)

Sedan 2018 har allianser inom Europauniversiteten etablerats. Ett flertal svenska lärosäten ingår i dessa och det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som har uppdraget att koordinera Sveriges deltagande. Studentrepresentanterna inom Europauniversiteten har ett utmanande uppdrag, mycket med anledning av att allianserna bryter ny mark. Därför ser vi på SFS ett behov av ett nätverk där man kan träffa andra, bolla idéer och utbyta erfarenheter.

Med detta nätverk vill SFS skapa en mötesplats studentrepresentanter inom Europauniversiteten och erbjuda en möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter. Nätverket kommer erbjuda nätverksträffar cirka tre gånger om året i digital eller fysisk form. Nätverkets medlemmar kommer ha stor möjlighet att påverka innehållet på träffarna.

Nätverket vänder sig till studenter som är engagerade inom Europauniversiteten. Nätverket är inte avsett för personer som är anställda och får sitt uppdrag direkt av lärosätet.

Läs mer om Europauniversitet här

Zoom-länk för deltagande har gått ut till medlemmar via onsdagsbrevet. 

Har du frågor om nätverket eller vill gå med? Vänligen hör av dig till medlemssamordnare Klara Lundahl på [email protected]

Preliminär agenda för träffen:

1. Informationsrunda från allianserna/kårerna

2. Uppdatering från ESU Board Meeting
a. EUI-konferans från ESU

b.Statement angående EUI

3. Utvärdering av nätverket i år
a. Vad behöver ni från SFS i arbetet med EUI i framtiden?
b. Vad behöver SFS från studentkårerna i arbetet med EUI i framtiden?

4. Övriga frågor