”Har studenter råd att vara sjuka?” – se seminariet i efterhand!

Här kan du titta på samtalet i efterhand.

Studenter är överrepresenterade när det kommer till psykisk ohälsa, och ekonomisk osäkerhet är en bidragande faktor. Delvis eftersom det kan bli dyrt att vara sjuk.

Studenter kan i praktiken inte vara deltidssjukskrivna, till skillnad från personer som arbetar, är arbetslösa eller föräldralediga. En deltidssjukskriven student kan vanligtvis bara få studiemedel för den tid den studerar, och inte ersättning för den tid den är sjukskriven.

Studenter har också ovanligt lång karenstid och kan först efter 30 dagar få lånedelen avskriven i studiemedlet. Har studenter ekonomiska förutsättningar att vara sjuka? Vilken roll har trygghetssystemen för att motverka den psykiska ohälsan bland studenter?

Panel:
Dolores Fors, vice ordförande Uppsala studentkår
Björn Petersson (S), riksdagsledamot i socialförsäkringsutkottet.
Angelica Börjesson, universitetslektor på Högskolan i Borås
Carin Nyman, forskare på Karolinska Institutet.

Moderator: Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd