Lyssna på Högskolepodden #13 – bildningsavsnittet!

Linn Svärd, Lars Strannegård och Patrick Amsellem.

“Utbildning”. Först ska du bildas och sedan ska du ut i världen. Men vad är det du tar med dig?

Dagens gäster förespråkar värdet av bildning. Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan, och försöker göra konst och kultur till en del av vardagen för ekonomstudenterna. Patrick Amsellem är direktör för Statens konstråd, och ansvarar för konsten i våra offentliga miljöer.

Tillsammans med SFS ordförande Linn Svärd försöker de sätta ord på vad bildning är, och varför det är så viktigt.