Läs SFS bostadsrapport 2023 här!

Höjda hyror förvärrar bostadsbristen för studenter

Bostadssituationen för studenter blir allt värre enligt årets bostadsrapport från Sveriges förenade studentkårer (SFS). En del av förklaringen är det senaste årets ovanligt höga hyreshöjningar som slår hårt mot studenter med redan små ekonomiska marginaler.

SFS presenterar varje år en bostadsrapport som kartlägger boendesituationen för studenter på 34 svenska studieorter. Orter får en färgmarkering utifrån ett flertal kriterier så som hyresnivå och hur snabbt studenter kan få tillgång till boende:

– Grön markering: Studenter kan få ett tryggt boende inom en månad. 

– Gul markering: Studenter kan få boende inom en termin.

– Röd markering: Det tar längre än en termin för studenter att hitta boende.

I år får fem studieorter ett sämre resultat än förra året. Exempelvis har både Gävle, Falun, Helsingborg och Trollhättan gått från att vara grönmarkerade till gulmarkerade. I alla fyra fall är anledningen att hyrorna är högre än vad SFS bedömer är rimligt.

Enligt bostadsrapporten har den genomsnittliga hyreshöjningen på landets studieorter varit 4,3 procent 2023, vilket är ovanligt högt. Det kan jämföras med den genomsnittliga hyreshöjningen för samtliga hyresrätter året innan som var 1,7 procent enligt SCB. 

  • Vi står inför en bostadskris som riskerar inte bara studenternas ekonomi och studieresultat, utan också Sveriges rykte som en framstående kunskapsnation. Ett kunskapssamhälle bygger på tillgänglig utbildning och för det krävs att studenter har råd och möjlighet att bo tryggt, säger Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

I dagsläget finns det cirka 400 000 studenter och cirka 100 000 studentbostäder enligt siffror från Universitetskanslersämbetet och Boverket. Samtidigt visar ny preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån att 57 procent färre lägenheter började byggas under första halvan av 2023 jämfört med samma period förra året.

  • Politiken har inte råd att fortsätta med dagens passiva linje, alternativet är nämligen mycket dyrare. Regeringen måste stimulera byggandet genom investeringar, annars kommer situationen bara bli värre, säger Jacob Färnert. 

Förändringar mellan 2022 och 2023:

  •  Gävle, Falun, Helsingborg och Trollhättan gått från grön till gul markering
  • Umeå har gått från gul till röd markering
  • Karlskrona har gått från röd till gul markering
  • Skellefteå och Eskilstuna har gått från gul till grön markering

Andel studenter uppdelat i färgmarkering

  • 16 % av alla studenter bor i en grönmarkerad stad
  • 16 % bor i en gulmarkerad stad 
  • 68 % bor i en rödmarkerad stad

Kontakt för intervju:

Leo Nyström, SFS kommunikatör

0730413325, [email protected]