SFS anställer studerandeombud för yrkeshögskolan

Elin F

SFS anställer nu ett studerandeombud för yrkeshögskolan, i en gemensam satsning med Myndigheten för yrkeshögskolan. Därmed kommer studerandeinflytandet vid yrkeshögskolor för första gången ha ett fristående stöd på nationell nivå.

Elin Frösell kommer senast från FEI, Företagsekonomiska Institutet. Som studerandeombud för yrkeshögskolan kommer hon vara en nationell knytpunkt för studerandeinflytandet för utbildningar runt om i landet.

Elins uppdrag är att bidra till utvecklingen av studerandeinflytande på yrkeshögskolor i Sverige. Hon ska också stödja studeranderepresentanter och vara tillgänglig för rådgivning och stöd till dessa representanter.

– Att de som studerar ska ha inflytande över sin omgivning borde vara självklart på alla utbildningar. Vi har länge känt till att det här behöver utvecklas inom yrkeshögskolan och det känns roligt att kunna bidra till det arbetet, säger Elin Frösell.

Det finns idag få stödfunktioner för studerande vid yrkeshögskolan om det uppstår problem under studierna. Problemet har uppmärksammats av bland annat SFS tidigare, senast i en rapport från SFS 2020.

Några få studerandekårer har startats upp, men ofta behöver studerande driva ärenden själva gentemot utbildningsanordnaren eller Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu kommer det alltså finnas en fristående stödfunktion, vilket kommer gynna både arbetsmiljön och kvaliteten på studierna.