Ny prognos från UKÄ: antalet forskarstuderande avtar

Linnéa Carlsson, ordförande för SFS-DK.

Linnéa Carlsson, ordförande för Sveriges förenade studentkårers Doktorandkommitté kommenterar rapporten:

– Det är välkommet att UKÄ kartlagt och diskuterat behovet av forskarstuderande för framtida akademi. En viktig fråga blir hur Sverige kan fortsätta tillgodose akademins, såväl som Sveriges, behov av forskarutbildade på de kommande 10–15 åren. Studien ”Högskolans framtida behov av doktorsexaminerade” innehåller flera punkter som är av betydelse för hur Sverige fortsatt kan profilera sig som kunskapsnation vad gäller forskarutbildningen.

– Studien påvisar att antalet forskarstuderande under de närmsta 10–15 åren kommer avta, inte minst till följd av att antalet utländska doktorandnybörjare antas minska. Idag utgör utländska doktorander omkring 40% av alla forskarstuderande i Sverige. Därtill spås intresset för forskarutbildningen att avta. Något som i kombination kan leda till brist på doktorsexaminerade på våra universitet och högskolor. Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, samhällsvetenskap samt humaniora och konst är särskilt utpekade. Med det sagt så finns det identifierade utmaningar gällande hur Sverige kan profilera sig som kunskapsnation de närmsta åren.

Läs rapporten här.