Ny rapport: För fler studentbostäder

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har i samarbete med Studentbostadsföretagen tagit fram en rapport där förslag på reformer för ökat bostadsbyggande presenteras.

Läget på bostadsmarknaden är mörkt. Nyproduktionen har närmast avstannat helt, och planerade byggprojekt ställts in. Enligt färska prognoser kommer antalet påbörjade bostäder hamna på 20 000 för 2023, vilket är i nivå med krisen på 1990-talet. Situationen är mycket allvarlig, särskilt då behovet av bostäder inte upphör bara för att nybyggnationen avstannar. Det gäller även i högsta grad behovet av bostäder till studenter.

Med denna rapport har vi kartlagt och identifierat politiska reformförslag för att fler studentbostäder ska kunna byggas. I centrum är främst nya förslag för finansiering av byggande av studentbostäder, med fokus på statliga stimulanser. 

Förslagen i korthet:

  • Utforma ett nytt statligt stöd till studentbostäder. 
  • Utveckla statliga kreditgarantier. 
  • Inför statliga gröna lån. 
  • Stimulera ombyggnation av lokaler till studentbostäder.

I samband med lanseringen arrangerar SFS och Studentbostadsföretagens ett gemensamt seminarium den 29 juli kl 14:00-14:50  i Almedalen. Seminariet har namnet “Stopp för byggandet av studentbostäder – vad gör vi nu?”.