Fem utgångspunkter för ett nytt system för resurstilldelning till högskolan

Efter 30 år med det nu gällande systemet för resurstilldelning för högskoleutbildning är det dags att tänka nytt och reformera systemet efter morgondagens behov. I en ny PM presenterar Sveriges förenade studentkårer, SFS, bakgrunden till dagens system, varför det behöver reformeras samt fem centrala utgångspunkter för ett nytt system. Det är hög tid att sätta i gång med en reform av resurstilldelningssystemet, och det kräver nog ännu en utredning. 

SFS föreslår en ny utredning som ska ta följande i beaktning:

  • Kvalitet i högre utbildning
  • Effektivt resursutnyttjande
  • Fördelning mellan utbildning och forskning
  • Avvägning mellan kort och lång sikt
  • Vem som har löpande inflytande över dimensionering och utbud

Läs mer: