Ny rapport: Studentrösten – När, var och hur kommer den till tals?

Tilda Jalakas, Camilla Åsberg, Jacob Färnert och Linus Holmström, SFS kvalitetskommitté 2023/24.

Hur gick det för studentinflytandet i Universitetskanslersämbetets lärosätesgranskningar? I en ny rapport har SFS kvalitetskommitté, SQC, analyserat studentlagor för den gångna utvärderingscykeln som var under 2017 till 2023.

I rapporten har vi valt att titta oss själva i spegeln och reflektera över hur studentinflytandet kommer till tals. Rapporten har haft för avsikt att studera när, var och hur studentinflytandet kommer fram i studentinlagorna för Universitetskanslersämbetets lärosätesgranskningar. Inom ramen för lärosätesgranskningen får aktuell studentkår(er) vid lärosätet möjlighet att författa en handling, kallat studentinlaga, som bedömargruppen kan inkludera i sin bedömning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem. Studentinlagan är inte en obligatorisk del av granskningsprocessen. UKÄ beskriver att syftet är att ge studentkåren en möjlighet att redovisa sin syn på och erfarenheter av lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Det kan handla om exempelvis hur studentinflytandet fungerar i praktiken och hur det märks i kvalitetsarbetet.

I slutsatserna rekommenderar SQC att betoningen på systematik behöver öka, det vill säga att vara noga med att det är systemet som studeras och inte nödvändigtvis innehållet i utbildningen. Här kan både UKÄ och SFS göra insatser för att stärka studentkårerna i deras arbete. Det gäller information, utbildning och att samtala med studentkårer om studentinlagan.

Camilla Åsberg, ledamot i SQC, om resultatet i rapporten:

– Det har varit nyttigt att reflektera om vad vi studenter kan göra för att bidra till kvalitetsutvecklingen på bästa sätt. Vi hoppas att analysen kan utveckla studentinflytandet i UKÄ:s kommande processer. Vi ser att det finns att göra, både av oss studentkårer, men såklart också av lärosätena och UKÄ.

Rapporten lanserades och diskuterades under ett frukostsamtal som anordnades av SFS den 25 januari 2024. Följande panel kommenterade rapporten.

  • Karl Kilbo Edlund, doktorand med erfarenhet av kvalitetssäkring, studentinflytande samt författare av en studentinlaga.
  • Viveka Persson, tf avdelningschef på utvärderingsavdelningen på Universitetskanslersämbetet.
  • Liselott Lycke, avdelningschef Akademi- och ledningsstöd och kvalitetschef på Högskolan Väst.

Samtalet går att se i efterhand på SFS sida på Facebook.

SFS kvalitetskommitté, SQC, går att kontakta på [email protected]

Läs hela rapporten nedan.