Ny skrivelse till regeringen: Behovet av stöd för studentinflytande

Jacob Färnert, SFS ordförande.
Jacob Färnert, SFS ordförande. Foto: Maria Cruseman

SFS har tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, skickat in en gemensam skrivelse till regeringen om behovet av stöd för studentinflytande. Detta med anledning av de aviserade nedskärningar som väntar i statens anslag till landets studentkårer och SFS.

I en skrivelse till regeringen varnar SFS och SUHF för de skadliga effekterna som kommer att bli resultatet av regeringens föreslagna budgetnedskärningar i stödet för studentinflytande. Regeringen har tidigare aviserat nedskärningar med 20 miljoner kronor från och med 2026. I skrivelsen föreslår vi också att regeringen ska gå vidare med Universitetskanslersämbetets förslag om att genomföra en tre- eller fyrfaldig höjning av stödet.

Sedan att kårobligatoriet togs bort 2010 utgår ett statligt stöd för studentinflytandet till landets universitet och högskolor som är till för att finansiera studentkårernas arbete med studentinflytande. Tanken var att stödet skulle säkerställa att studentkårernas kan medverka i lärosätenas
kvalitetsarbete även om antalet medlemmar och medlemsintäkterna minskade. När reformen genomfördes kapades stödet till en tredjedel av vad som tidigare hade varit föreslaget.

Skrivelsen påpekar att nivåerna av ekonomiskt stöd redan var otillräckliga för att täcka de faktiska kostnaderna för effektivt studentinflytande, något som också betonats i tidigare utvärderingar från UKÄ. SFS och SUHF uppmanar nu regeringen att inte bara avbryta de planerade nedskärningarna utan också att öka anslagen för att stärka studentinflytandet.

Jacob Färnert, SFS ordförande, om behovet av medel för studentinflytande:

”Det är avgörande att regeringen omprövar detta beslut som riskerar att försvaga studentinflytandet. Studentinflytande är en central del av lärosätenas kvalitetsarbete och bidrar till att verksamheten förbättras. En stark finansiell grund är nödvändig för att studentkårerna ska kunna fortsätta att spela en aktiv roll i utvecklingen av högre utbildning i Sverige.”

Läs hela skrivelsen nedan.