Include

Mandat Ledamot
Organisation Include
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 2
Ansvarig presidial Oskar M Wiik

Beskrivning

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Gustav Ekström 2021-01-01 2021-12-31
Anna Ruus 2021-01-01 2021-12-31

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Marcus Romedahl 2020-01-01 2020-12-31
Anna Ruus 2020-01-01 2020-12-31