SUHF:s examensmål

Mandat Ledamot
Organ Examensmål
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Nej
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Simon Edström

Beskrivning

Inom SUHF förs en diskussion kring lärosätenas autonomi ut långsiktigt perspektiv. Diskussionen behandlar bl.a. vad akademins autonomi innebär och vilken typ av autonomi lärosätena önskar.
Som ett led i denna diskussion tillsätts en arbetsgrupp att diskutera möjliga alternativ och modeller att hantera examensordningar i lärosätenas regi.

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Jacob Adamowicz 2019-07-01 2020-12-31